• Simple Item 2
 • 1

El Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca convoca proves d'accés extraordinàries als estudis de música i dansa per al curs 2022/2023.

Actualizado 11/10/2023: Resultados pruebas de acceso extraordinarias y admitidos

Relació de places vacants per a convocatòria extraordinària de proves d'accés al curs 2023/2024

Obert el termini d'inscripció a les proves d'accés extraordinàries per al curs 2023/2024.

Les proves d'accés es duran a terme el dia 6 d'octubre de 2023.

Actualitzat 11/10/2023: Resultats de les proves i aspirants admesos.

RESULTATS

Resultats de la convocatòria extraordinària d'accés al curs 2023/2024. Premi el següent botó per a consultar els resultats. Els aspirants apareixen amb la seva referència d'inscripció a les proves ordenats segons els criteris d'admissió: curs superior, nota superior i aspirant de menor edat.

Resultats proves d'accés extraordinàries

Admesos proves d'accés extraordinàries

Els aspirants admesos han de formalitzar la matrícula de manera telemàtica.

PLACES VACANTS

Música

 • Fagot: 1 vacant Ensenyaments Professionals
 • Orgue: 1 vacant
 • Cant: 2 vacants

Dansa

Dansa elemental
 • 1r curs: 28 vacants
 • 2n curs: 25 vacants
 • 3r curs: 27 vacants
 • 4t curs: 14 vacants
Dansa ensenyaments professionals. Places disponibles al PEI
 • 1r ESO: 2 vacants
 • 2n ESO: 15 vacants
 • 3r ESO: 0 vacants
 • 4t ESO: 17 vacants
 • 1r Batx: 20 vacants
 • 2n Batx: 15 vacants
Dansa clàssica ensenyaments professionals
 • 1r curs: 3 vacants
 • 2n curs: 2 vacants
 • 3r curs: 5 vacants
 • 4t curs: 11 vacants
 • 5è curs: 11 vacants
 • 6e curs: 8 vacants
Dansa espanyola ensenyaments professionals
 • 1r curs: 8 vacants
 • 2n curs: 5 vacants
 • 3r curs: 10 vacants
 • 4t curs: 7 vacants
 • 5è curs: 9 vacants
 • 6è curs: 7 vacants

REQUISITS

Per accedir als estudis de música i dansa s'ha de superar una prova d'accés.

1. Per al accés al primer curs d'ensenyaments elementals, l'alumne ha d'haver nascut entre els anys 2011 y 2014, ambdós inclosos, i haurà de superar una prova específica d'accés de valoració d'aptituts.

2. Per accedir directament a qualsevol altre curs dels ensenyaments elementales o professionals, l'alumne haurà de superar una prova de coneixements específics i cumplir els següents requisits d'edat:

Ensenyaments elementals
 • 2n curs: L'alumne ha d'haver nascut entre els anys 2010 i 2013, ambdós inclosos.
 • 3r curs: L'alumne ha d'haver nascut entre els anys 2009 i 2012, ambdós inclosos.
 • 4t curs: L'alumne ha d'haver nascut entre els anys 2008 i 2011, ambdós inclosos.
Ensenyaments professionals
 • 1r curs: L'alumne ha d'haver nascut en l'any 2010 o abans.
 • 2n curs: L'alumne ha d'haver nascut en l'any 2009 abans.
 • 3r curs: L'alumne ha d'haver nascut en l'any 2008 o abans.
 • 4t curs: L'alumne ha d'haver nascut en l'any 2007 o abans.
 • 5è curs: L'alumne ha d'haver nascut en l'any 2006 o abans.
 • 6è curs: L'alumne ha d'haver nascut en l'any 2005 o abans.

* En el cas de l'especialitat de CANT (només disponible als ensenyaments professionals) l'alumne/a ha d'haver nascut en l'any 2006 o abans per poder fer la prova al 1r. curs dels ensenyaments professionals (un any abans per 2n. EP. i així successivament fins el 6è curs)

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES

Les proves d'accés es duran a terme entre el dia 6 d'octubre de 2023..

CONTINGUTS DE LES PROVES

INSCRIPCIÓ

 • Els alumnes que vulguin participar a les proves d'accés han de formalitzar la seva inscripció des del dia 3 d'octubre fins al dia 6 d'octubre de 2023 a les 8 del matí.
 • Els aspirants rebran la confirmació de la seva inscripció per correu electrònic una vegada enviada la seva sol·licitud.
 • Per a que la inscripció a les proves d'accés sigui efectiva s'han d'abonar les taxes corresponents i lliurar el justificant de pagament*, una còpia del DNI de l'aspirant i, si escau, altres documents sol·licitats dins el termini establert en la convocatòria, mitjançant el formulari d'inscripció.
 • La superació de la prova d'accés faculta únicament per a poder matricular-se, si s'obté plaça, en el curs acadèmic para al qual ha estat convocada.
 • La prova d'accés al Conservatori de Mallorca només és vàlida per a aquest conservatori.

Els aspirants al 1r curs d'ensenyaments elementals que es presentaren a les proves d'accés ordinàries en juny de 2023 i no obtingueren plaça, no han de fer el pagament de taxes, només han d'emplenar el formulari d'inscripció i adjuntar el resguard del pagament i la documentació que presentaren a la inscripció anterior.

*Segons instruccions de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Universitat, i d'acord amb les instruccions de la Intervenció General, els models preimpresos del model 046 desapareixen a partir del 31 de març de 2018. A partir d'aquesta data, només es podrà fer el pagament amb el model 046 des del portal de l'ATIB.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.